Ang hukuman ng kasasyonIsang hukuman ng kasasyon ay isang mataas na hukuman halimbawa na umiiral sa ilang mga panghukuman sistema Sa ganitong ang mga ito ay sa paghahabol korte ng ang pinakamataas na halimbawa Sa ganitong paraan sila ay naiiba mula sa mga system kung saan ay mayroon ng isang kataas-taasang hukuman na kung saan ay maaaring mamuno sa parehong mga katotohanan ng kaso at ang mga may-katuturang batas. Ang salitang derives mula sa Latin cassareep, 'upang baliktarin ibagsak' Ang European Court of Justice ang mga sagot sa mga tanong ng European Union batas sa mga sumusunod na ng isang referral mula sa isang hukuman ng isang Miyembro ng Estado

Sa paggamit ng function na ito, ito ay hindi isang hukuman ng kasasyon: ito ang mga isyu na may-bisang ng payo ang pambansang korte sa kung paano EU batas na nararapat na bigyang-kahulugan, ito ay hindi pawalang-bisa ang desisyon ng mga korte.

Gayunpaman, ang mga Korte ng Hustisya ay maaaring kumilos bilang isang hukuman ng kasasyon kapag nakakarinig ng mga apela mula sa Pangkalahatang Hukuman ng European Union.