Kung paano Maging isang Tagapamahala, opisiyal ng batas ang mga Kinakailangan ngMaging isang Tagapamahala Para sa mga taong palaging nabighani sa pamamagitan ng courtrooms at nais na malaman kung paano ang lahat ng ito ay sama-sama nang walang pagiging isang abogado o isang hukom, ang mga karera ng isang Hukuman Tagapamahala ay maaaring maging lubos na angkop para sa iyo. Sila ay may kapangyarihan upang alisin ang matigas ang ulo ng mga tao mula sa courtroom at maghatid ng mga warrants at iba pang mga mahalagang mga dokumento ng hukumanRin nilang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaayusan sa mga hukuman, sumusumpa sa mga saksi, ipakilala ang mga hukom, magsagawa ng mga bantay ng mga tungkulin at siguraduhin na walang isa ay nagpasok ang hukuman kuwarto armado o may iba pang kontrabando. var ay sa mga Mobile na 'mali' sa Mobile ay Mobile sa Maliit na titik.